Industrija | Centar za Transfer Tehnologije

Industrija

Centаr za transfer tehnologije promovišе saradnju i povezuje istraživače i industriju, omogućava spajanje eksterne potrebe za tehnologijama sa portfoliom pronalazaka sa Univerziteta i generisanje istraživanja sponzorisanih od strane industrije. Saradnja sa Centrom može doneti višestruku korist poslovanju industrije i preduzetnika: lak pristup istraživanjima i tehničkim rešenjima koja su potrebna industriji, učestvovanje i saradnja u istraživačkim projektima koji su usmereni prema strateškim potrebama industrije i preduzetnika i mogućnost pronalaženja odgovarajućeg kadra.

Kroz transfer tehnologije inovacije mogu biti ugrađene u proizvode i servise koji pozitivno koriste društvu. Transferom znanja sa Univerziteta na privatni sektor komercijalni potencijal istraživanja može biti maksimalno iskorišćen.

Pozivamo vas da otkrijete komercijalni potencijal istraživanja na Univerzitetu u cilju obostrano korisne saradnje između Univerziteta i industrije.

Share Button